Κανόνες

 • Τα ονόματα των χρηστών και των συμμαχιών δεν πρέπει να είναι προσβάλουν την αξιοπρέπεια κάποιου. Τα προσβλητικά ονόματα δεν είναι αποδεκτά.  Οι πολλαπλοί λογαριασμοί δεν επιτρέπονται. Ο κάθε παίχτης μπορεί να έχει μόνο έναν λογαριασμό ανα κόσμο. Σε περίπτωση που ένας παίχτης έχει παραπάνω λογαριασμούς απο έναν, οι λογαριασμοί αυτοί θα υφίστανται αποκλεισμό  Οι λογαριασμοί δεν μπορούν να μοιράζονται η να χρησιμοποιούνται απο περισσότερα άτομα απο ένα. Ένας χρήστης δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να συνδεθεί με τον λογαριασμού κάποιου άλλου χρήστη. Οι χρήστες είναι υποχρεωμένοι να κρατάνε τα στοιχεία του λογαριασμού τους άκρως εμπιστευτικά.  Η χρήση των proxies, bots, scripts, cheats η οποιασδήποτε κακόβουλης παρέμβασης στο παιχνίδι δεν επιτρέπεται.  Το RMT (real money trading/ανταλλαγή αγαθών παιχνιδιού για χρήματα) απαγορεύεται. Ο χρήστης δεν πρέπει σε οποιαδήποτε περίπτωση να αγοράσει, να πουλήσει η να ανταλλάξει αγαθά παιχνιδιού για χρήματα.  Σχετικά με τις πλατφόρμες επικοινωνίας (in-game μηνύματα, φόρουμ, κτλ.), ο χρήστης δεν επιτρέπεται να δημοσιεύσει περιεχόμενο που παραβιάζει τους νόμους, δεν είναι πρέπον η ηθικό,παραβιάζει λογότυπα/copyrights, είναι βίαιο, ρατσιστικό, περιεχόμενα πορνογραφίας, προσβλητικό, που να περιέχουν προσωπικές πληροφορίες ενός χρήστη, η λανθασμένα ισχυρίζεται οτι αυτό υποστηρίζεται απο την Gameforge.  Η γλώσσα του κάθε κόσμου είναι πάντα η κυρίως γλώσσα της χώρας όπου ανήκει ο Κόσμος.(π.χ. Αγγλικά στους κόσμους του Ηνωμένου Βασιλείου, Γερμανικά στους κόσμους της Γερμανίας κτλ)

  Η επίσημη γλώσσα του φόρουμ είναι η Αγγλική εκτός απο τα τμήματα χωρών.

  Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να βρεθούν στους Γενικούς Όρους και Διατάξεις